nozze di quercia

RICORRENZE… NATI L’11 FEBBRAIO

Jennifer Aniston, Thomas Edison, Gianluca Ginoble (Il Volo), Ottavio Missoni, Manuel Noriega, Burt Reynolds. MORTI: Renè Descartes, Leon Foucault, Whitney Houston, Arthur Miller, Amelia Rosselli….