Appia

RICORRENZE. NATI L’11 FEBBRAIO

Jennifer Ariston, Thomas Edison, Gianluca Ginoble (Il Volo), Ottavio Missoni, Manuel Noriega, Sarah Palin, Burt Reynolds. MORTI: René DescartesLeon Foucault, Whitney Houston, Arthur Miller, Amelia…